images/category/gasoline.png

روغن موتور دیزلی

روغن موتورديزلي اولترا دیزل

روغن موتور دیزلی اولترا دیزل

روغن موتورديزلي نیمه سنتزی اولترا دیزل برای انواع موتورهای دیزلی مدرن اعم از درون شهری، جاده، راهسازی و معدن با سیستم های توربو شارژ و اینتر کولر طراحی و فرموله گردیده است.

ادامه مطلب

تولید کننده: سپاهان
مزایا:
 • پایداری حرارتی و اکسیداسیون بالا
 • پایداری ویسکوزیته عالی
 • كاهش مصرف سوخت
 • دارای خاصیت پاک کنندگی عالی
 • مراقبت بسیار خوب از موتور در برابر خوردگی و سایش
موارد استفاده:
 • جهت کلیه موتورهای دیزلی با سطح پیشنهادی CH-4
 • انواع ماشین آلات راهسازی و معدن
 • موتورهای دیزلی ثابت
 • ادوات کشاورزی و ماشین آلات زراعی مدرن
 • انواع موتورهای دیزل توربو شارژ و سوپر شارژ
کیفیت:
 • API CH-4/CG-4/CF-4
 • ACEA E3-98/B3-98
 • Volvo VDS-2
 • 228.3 MB
 • MAN M3275
 • 11381 ISIRI
مشخصات:
 
نتیجه واحد روش آزمن آزمون
15W40     API:CH-4
14-16 cSt ASTM D-445 Kinematic Viscosity @100°c
137 - ASTM D-2270 Viscosity Index (min)
875 Kg/m3 ASTM D-1298 Density @15°c
210 °C ASTM D-92 Flash Point (min)
-27 °C ASTM D-97 Pour Point (max)
11 mg KOH/gr ASTM D-4739 TBN

روغن موتورسوپر دیزل اسپیدی

روغن موتور دیزلی سوپر دیزل اسپیدی

روغن موتور دیزلی سوپر دیزل اسپیدی از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی بسیار مرغوب تهیه شده، به طوری که در موتورهای دیزلی مدرن تا مدل ۲۰۰۴ کارکرد بسیار خوبی دارد.

ادامه مطلب

تولید کننده: سپاهان
مزایا:
 • مقاومت در برابر دماهای بالا
 • محافظت بسیار خوب از موتور در شرایط سخت
 • طول عمر زیاد روغن
 • جدایش خوب روغن از آب
سطوح کیفیت:
 • CH-4/CG-4 API
 • C-4/C-3 Allison
 • 228.1/228.3 MB
 • VDS-2 VOLVO
 • CES 20076 Cummins
 • 271 MAN
موارد استفاده:
 • خودروهای دیزلی با موتورهای پیشرفته تا مدل ۲۰۰۴
 • موتورهای دیزلی توربو شارژ و سوپر شارژ
 • ماشین آلات مدرن راه سازی اعم از انواع بلدوزر و گریدر
 • ماشین آلات کشاورزی و ساختمانی
 • انواع ماشین آلات معدن
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۲۰W-۵۰ ۱۵W-۴۰     گرید SAE
۱۹ ۱۵ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۱۲۰ ۱۳۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۸۹۰ ۰.۸۸۰ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۲۰ 215 °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۲۴ -۲۷ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۱۲ ۱۲ mg KOH/gr ASTM D-۴۷۳۹ TBN

روغن موتوردیزلی سوپر شارژ اسپیدی

روغن موتور دیزلی سوپر شارژ اسپیدی

روغن موتوردیزلی سوپر شارژ اسپیدی با استفاده از روغن پایه مرغوب معدنی و ادتیوهای خاص، برای موتورهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین با شرایط دشوار عملیاتی طراحی گردیده است

ادامه مطلب

تولید کننده: سپاهان
مزایا:
 • جلوگیری از افت فشار
 • فراریت بسیار کم
 • قابلیت حفظ ویسکوزیته
 • خاصیت پاک کنندگی عالی
 • جلوگیری از ایجاد کف
موارد استفاده:
 • انواع موتورهای دیزلی سوپر شارژ و توربو شارژ مدل ۱۹۹۴ و قبل از آن
 • دیزل ژنراتورهای ثابت
 • ماشین آلات معدن، ساختمان و راهسازی
 • انواع خودروهای سنگین حمل و نقل جاده ای
 • انواع دستگاه های کشاورزی و شناورهای دریایی
کیفیت:
 • API CF-4/CF/CE/SG
 • MIL-L F-2104-
 • CCMC D5
 • ALLISON C4
 • 228.1 MB
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۲۰W-۵۰ ۱۵W-۴۰ ۱۰W     گرید SAE
۱۹ ۱۵ ۶ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۱۲۵ ۱۴۰ ۱۰۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۸۹۵ ۰.۸۹۰ ۰.۸۷۵ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۳۰ ۲2۵ ۲۰۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۲۴ -۲۷ -۳۰ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۱۲ ۱۲ - mg KOH/gr ASTM D-۴۷۳۹ TBN

روغن موتور دیزلی فرا اسپیدی

روغن موتور دیزلی دیزل فرا اسپیدی

روغن موتوردیزلی، دیزل فرا اسپیدی، روانکاری بادوام و چند منظوره برای انواع موتورهای دیزلی سنگین و ماشین آلات راهسازی می باشد.

ادامه مطلب

تولید کننده: سپاهان
مزایا:
 • عدد قلیائیت کل (TBN) بالا
 • پایداری ویسکوزیته و جلوگیری از افت فشار
 • حفظ خواص در حین کارکرد
 • حفظ خواص در حین کارکرد
 • جلوگیری از سایش و کاهش اصطکاک در موتور
سطوح کیفیت:
 • CD-SF API
 • D-2104 MIL-L-
 • C4/C3 ALLISON
 • TO-2 Caterpillar
موارد استفاده:
 • موتورهای دیزلی با شرایط سخت کاری
 • انواع خودروهای سنگین
 • ماشین آلات راهسازی و معدن
 • ادوات کشاورزی و باغبانی
 • موتورهای دریایی سبک
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۲۰W-۵۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰     گرید SAE
۱۸ ۱۷.۵ ۱۶ ۱۱ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۱۱۵ ۹۲ ۹۴ ۹۵ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۸۹۵ ۰.۹۰۵ ۰.۹۰۰ ۰.۸۹۵ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۳۵ ۲۴۰ ۲۳۵ ۲۳۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۲۴ -۱۵ -۱۸ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۱۱.۵ ۱۱.۵ ۱۲ ۱۱.۵ mg KOH/gr ASTM D-۴۷۳۹ TBN

روغن موتور دیزل اسپیدی

روغن موتور دیزلی دیزل اسپیدی

روغن موتور دیزلی دیزل اسپیدی، روانکاری با دوام و چند منظوره برای انواع موتورهای دیزلی سنگین و ماشین آلات راهسازی می باشد.

ادامه مطلب

تولید کننده: سپاهان
مزایا:
 • عدد قلیائیت کل (TBN) بالا
 • پایداری ویسکوزیته و جلوگیری از افت فشار
 • حفظ خواص در حین کارکرد
 • حفظ خواص در حین کارکرد
 • جلوگیری از سایش و کاهش اصطکاک در موتور
سطوح کیفیت:
 • CD-SF API
 • D-2104 MIL-L-
 • C4/C3 ALLISON
 • TO-2 Caterpillar
موارد استفاده:
 • موتورهای دیزلی با شرایط سخت کاری
 • انواع خودروهای سنگین
 • ماشین آلات راهسازی و معدن
 • ادوات کشاورزی و باغبانی
 • موتورهای دریایی سبک
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۲۰W-۵۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰     گرید SAE
۱۸ ۱۷.۵ ۱۶ ۱۱ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۱۱۵ ۹۲ ۹۴ ۹۵ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۸۹۵ ۰.۹۰۵ ۰.۹۰۰ ۰.۸۹۵ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۳۵ ۲۴۰ ۲۳۵ ۲۳۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۲۴ -۱۵ -۱۸ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۱۱.۵ ۱۱.۵ ۱۲ ۱۱.۵ mg KOH/gr ASTM D-۴۷۳۹ TBN

روغن موتوردیزلی سپاهان تاسوکی

روغن موتور دیزلی سپاهان تاسوکی

روغن موتوردیزلی سپاهان تاسوکی با سطح کیفی API CC مخصوص موتورهای دیزلی با شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی، طراحی و فرموله شده است.

ادامه مطلب

تولید کننده: سپاهان
مزایا:
 • عدد قلیائیت کل(TBN) مناسب
 • پایداری ویسکوزیته در شرایط سخت کاری
 • جلوگیری از افت فشار روغن
 • فراریت و تبخیر اندک
 • خواص ضد سایش و ضد خوردگی بسیار خوب
موارد استفاده:
 • موتورهای دیزلی با شرایط ملایم تا متوسط عملیاتی
 • انواع موتورهای دیزلی خودروهای نیمه سنگین
 • ماشین آلات راهسازی سبک
 • موتورهای دیزلی صنعتی ثابت
 • پمپ های آب و ژنراتورهای سبک
کیفیت:
 • API CC
 • MIL-L 46152B -
 • 2 E-PL
 • 1 E-DL
 • 585 ISIRI
مشخصات:
نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۵۰ ۴۰ ۳۰     گرید SAE
۱۹ ۱۵.۱ ۱۲ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۹۰ ۹۱ ۹۱ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۹۰۷ ۰.۹۰۱ ۰.۸۹۰ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۵۰ ۲۴۵ ۲۴۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۹ -۱۵ -۱۸ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۸ ۸ ۸ mg KOH/gr ASTM D-۴۷۳۹ TBN

راه‌های ارتباط با بازرگانی پرشین اویل

تماس با ما

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
91 49 177 (0912)
63 55 81 66 (021)
34 56 81 66 (021)
36 11 80 66 (021)

آدرس ما

جاده قدیم کرج - بعد از پل کن - روبروی حمل و نقل جمهوری اسلامی
پلاک 382

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 16
پنج شنبه 9 تا 13