images/category/gasoline.png

روغن موتور دیزلی

روغن موتوردیزلی ایرانول D-17000 Plus

روغن موتور دیزلی ایرانول D-17000 Plus

روغن موتوردیزلی ایرانول D-170000 PLUSبا استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند تصفیه با هیدروژن ( Hydrofinishing)

ادامه مطلب

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • روغن موتور دیزلی با کارایی عالی
 • مناسب جهت استفاده در موتور دیزلی لنج های دریایی با سرعت بالا
 • خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
 • قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن
 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی
 • قدرت روانکاری یاتاقانها دردماهای پایین استارت زدن و کاهش تشکیل رسوب در دماهای پایین به ویژه به هنگام استفاده درمسافت های کوتاه
 • حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
 • کاهش مصرف سوخت
موارد استفاده:
 • جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی چهار زمانه ، سوپر شارژ و توربوشارژ در مواردیکه سطوح کیفیت فوق توصیه گردیده است.
 • مورد استفاده در تجهیزات راهسازی ، ساختمانی ، حفاری معادن و کشاورزی و ماشین آلات سنگین
کیفیت:
 • API CH-4
 • Volvo VDS-2
 • 11380 ISIRI
مشخصات:

روغن موتوردیزلی ایرانول D-40000

روغن موتور دیزلی ایرانول D-40000

روغن موتوردیزلی ایرانولD-40،000 با استفاده از روغن پایه نیمه سنتتیک و مواد افزودنی ویژه به منظور کاهش خاکستر سولفاته ، گوگرد، فسفر و روی تولید گردیده است.

ادامه مطلب

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • حفاظت از موتور در کليه شرايط آب و هوايي
 • قليائيت بالا براي جلوگيري از اثرات نامطلوب ناشي از اسيد هاي توليد شده بر اثر احتراق سوخت و در نتيجه افزايش چشمگير طول عمر روغن
 • داراي خواص ضد سائيدگي و ممانعت از خوردگي قطعات موتور
 • پايداري حرارتي بالا و مقاوم در مقابل اکسيداسيون
 • قدرت روانکاري ياتاقانها دردماهاي پايين استارت زدن و کاهش تشکيل رسوب در دماهاي پايين به ويژه به هنگام رانندگي درمسافت هاي کوتاه
 • پاک کنندگي و معلق کنندگي و کاهش دوده و رسوب
 • حفظ گرانروي روغن در دماهاي عملياتي بالا
 • استفاده در تمام فصول
 • کاهش مصرف سوخت
موارد استفاده:
 • جهت مصرف در موتورهای دیزلی سبک و وسایط نقلیه دیزلی و توربودیزلی در مواردیکه سطوح کیفیت فوق توصیه گردیده است
کیفیت:
 • 3277 MAN
 • ACEA E4/E7-08
 • MTU OIL Type 3
 • Volvo VDS-3
 • 228.5 MB
 • API CI-4

روغن موتوردیزلی ایرانول Top Engine

روغن موتور دیزلی ایرانول Top Engine

روغن موتوردیزلی ایرانول Top Engine با استفــاده از روغن پایه‌ی نيمه سنتتيک گزينش شده و مواد افزودنی بسيار مرغوب،

ادامه مطلب

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی
 • قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن
 • حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
 • خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
 • قدرت روانکاری یاتاقانها در دماهای پایین برای استارت زدن و کاهش تشکیل رسوب در دماهای پایین به ویژه هنگام استفاده در مسافتهای کوتاه
 • طول عمر بالا در شرايط کارکرد سخت
موارد استفاده:
 • جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی چهار زمانه ، سوپر شارژ و توربوشارژ طراحي شده تا سال 2007 ميلادي، با کارايي بالا و تکنولوژي انتشار پايين آلاينده ها در محيط زيست و مواردیکه سطوح کیفیت فوق توصیه گردیده است .
 • مورد استفاده در تجهیزات راهسازی ، ساختمانی ، حفاری معادن و کشاورزی و ماشين آلات سنگين
کیفیت:
 • MAN 3275
 • API CI-4/CF/SL
 • Volvo VDS-3
 • MB p228.3
 • ACEA A3 , B3 , B4, E7
 • ISIRI 13381

روغن موتوردیزلی ایرانول VD-5000

روغن موتور دیزلی ایرانول VD-5000

روغن موتوردیزلی ایرانول VD-5000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی ویژه بمنظور استفاده در دیزل ژنراتورهای نیروگاهی تولید گردیده است.

ادامه مطلب

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • خاصیت ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • اثرات پاک کنندگی و معلق کنندگی بالا که منجر به کاهش دوده و رسوب از سطح موتورميگردد.
 • قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسید های تولید شده بر اثر احتراق داخلی در سوختهای دیزلی با در صد گوگرد بالا و در نتیجه افزایش عمر روغن
 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب
 • کاهش مصرف روغن و سوخت
موارد استفاده:
 • جهت مصرف در دیزل ژنراتورهای نیروگاهی در مواردی که سطوح کارايي فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.
 • جهت مصرف در ماشین آلاتی که از سوختهای سنگین استفاده می کنند.
کیفیت:
 • API CD
مشخصات:
درجه SAE 40روش آزمون ASTM
گرانروی کینماتیک درºC 100 ،cSt  15.5 D-445
شاخص گرانروی (VI) 90 D-2270
نقطه اشتعال ، ºC 240 D-92
نقطه ریزش ، ºC 12- D-97
عدد قلیایی کل (TBN)، mg KOH/g 25 D-2896
دانسیته در 15ºC ، Kg/m 3 900 D-1298

 

روغن موتوردیزلی ایرانول D-40000 EIII

روغن موتور دیزلی ایرانول D-40000 EIII

روغن موتوردیزلی ایرانول D-40000 EIII با استفاده از روغن پایه‌ی تمام سینتتیک و مواد افزودنی ویژه به‌ منظور کاهش خاکستر سولفاته، گوگرد، فسفر و روی تولید گردیده‌ است.

ادامه مطلب

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • قلیائیت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش چشمگیر طول عمر روغن
 • دارای خواص ضد ساییدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • پایداری حرارتی بالا و مقاوم در مقابل اکسیداسیون
 • قدرت روان‌کاری یاتاقان‌ها در دماهای پایین استارت زدن و کاهش تشکیل رسوب در دماهای پایین، به‌ویژه هنگام رانندگی درمسافت‌های کوتاه
 • پاک‌کنندگی و معلق‌کنندگی و کاهش دوده و رسوب
 • حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
 • کاهش مصرف سوخت
موارد استفاده:
 • جهت مصرف در موتورهای دیزلی سبک، سنگين و وسایط نقلیهی دیزلی و توربودیزلی طراحي شده با استاندارد Euro III در مواردی که سطوح کیفیت فوق توصیه گردیده است.
کیفیت:
 • MAN M3277
 • MTU OIL Type 3
 • API CI-4
 • Volvo VDS-3
 • 228.5 MB
 • ACEA E4-08 , E7-08
 • Mack +EO-M
 • Deutz III-05
 • Cumins 20078
 • Renault RXD/RLD-2

روغن موتوردیزلی ایرانول SOUMA

روغن موتور دیزلی ایرانول SOUMA

روغن موتوردیزلی ایرانول SOUMA با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند تصفیه هیدروژن (Hydrofinishing)

ادامه مطلب

تولید کننده: ایرانول
مزایا:
 • خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
 • قلیائیت مناسب برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر موتور
 • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مطلوب
 • حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
 • قابل استفاده در تمام فصول
 • کاهش مصرف سوخت
سطوح کیفیت:
 • API CD/SF
 • ISIRI 1342
موارد استفاده:
 • جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی چهارزمانه ، سوپر شارژ و توربو شارژ و موتورهای بنزینی در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده گردیده است.
 • مورد استفاده در تجهیزات راهسازی ، ساختمانی ، حفاری معدن ، کشاورزی و ماشین آلات سبک و سنگین
مشخصات:

درجه SAE

20W-50

روش آزمون ASTM

گرانروی کینماتیک در100ºC،cSt

19

D-445

شاخص گرانروی (VI)

100

  D-2270  

نقطه اشتعال   ،  ºC     

220

D-92    

نقطه ریزش   ،  ºC      

24-

D-97    

عدد قلیایی کل (TBN)،mgKOH/g

10

D-2896

دانسیته در15ºC، Kg/m3

890

D-1298

  گرانروی در سرما در cP

در10ºC-

≤13000

D-5293

راه‌های ارتباط با بازرگانی پرشین اویل

تماس با ما

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
91 49 177 (0912)
63 55 81 66 (021)
34 56 81 66 (021)
36 11 80 66 (021)

آدرس ما

جاده قدیم کرج - بعد از پل کن - روبروی حمل و نقل جمهوری اسلامی
پلاک 382

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 16
پنج شنبه 9 تا 13