images/category/marine.png

روغن موتور دریایی

روغن موتوردریایی ایرانول Lenj 2

روغن موتوردریایی ایرانول  Lenj 2

ایرانول Lenj 2 با استفاده از روغن پایه ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی و دریایی با سرعت پایین ، به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است .

ادامه مطلب