images/category/petrol.png

روغن موتور بنزینی

روغن موتوربنزینی سوپر اسپیدی

روغن موتور بنزینی سوپر اسپیدی

روغن موتوربنزینی چهار فصل سوپر اسپیدی مخصوص انواع موتورهای بنزینی و دیزلی سبک مدل ۲۰۰۴ و پایینتر فرموله و تولید گردیده است.

ادامه مطلب

تولید کننده: سپاهان
مزایا:
 • پایداری اکسیداسیون و حرارتی خوب
 • خاصیت ضدکف مناسب
 • جلوگیری از سایش و اصطکاک
 • ممانعت از خوردگی و زنگ زدگی
 • پاک کنندگی مناسب و جلوگیری از تشکیل رسوبات
موارد استفاده:
 • انواع خودروهاي بنزيني مدل 1972 و ماقبل
 • خودروهای دیزلی سبک با شرایط کاری متوسط
 • ماشين آلات سبک راهسازي و معدن
 • موتورهاي ثابت ديزلي سبك
 • انواع موتورسیکلت های چهارزمانه
کیفیت:
 • API SE/CC
 • MIL-L A46152-
 • CCMC G1/D1
 • 1343 ISIRI
مشخصات:
مشخصات سوپر اسپیدی
نتيجه   واحد روش آزمون آزمون
20W-50 20W-40 50     گرید SAE
18 15 18 cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
120 125 95 - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
0.895 0.885 0.9 Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
220 215 240 °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
24- 24- 9- °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
5.5 5.5 5 mg KOH/gr ASTM D-۴۷۳۹ TBN

 

روغن موتور بنزيني کیمیا اسپیدی

روغن موتور بنزینی کیمیا اسپیدی

روغن موتور بنزيني کیمیا اسپیدی با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی ویژه برای خودروهای سواری جدید تا مدل ۲۰۰۱ پیشنهاد می گردد.

ادامه مطلب

تولید کننده: سپاهان
مزایا:
 • محافظت بسیار خوب از موتور
 • خاصیت ضد کف عالی
 • قابلیت حفظ ویسکوزیته
 • فراریت بسیار اندک
 • جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی
سطوح کیفیت:
 • SJ/CF API
 • A 96-2, A 96-3, B 98-2, B 98-3, E 96-2 ACEA
 • 22801 , 22901 MB
 • 505.00, 501.01 , 500.00 VW
موارد استفاده:
 • انواع خودروهای سواری بنزینی و دیزلی
 • موتورهای دیزلی سبک
 • موتورهای با ساخت CNG و LPG
 • انواع موتورهای بنزینی انژکتوری
 • موتورهای ثابت صنعتی با شرایط ملایم کاری
مشخصات:

 

نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۲۰W-۵۰ ۱۰W-۴۰     گرید SAE
۱۹ ۱۵ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۱۲۰ ۱۴۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۸۹۰ ۰.۸۷۰ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۲۰ ۲۱۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۲۴ -۳۳ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۹ ۹ mg KOH/gr ASTM D-۲۸۹۶ TBN

روغن موتوربنزيني آریا اسپیدی

روغن موتور بنزینی آریا اسپیدی

روغن موتوربنزيني آریا اسپیدی با استفاده از روغن پایه معدنی مرغوب با شاخص گرانروی بالا موجب حفظ ویسکوزیته روغن در شرایط مختلف آب و هوایی شده

ادامه مطلب

تولید کننده: سپاهان
مزایا:
 • خاصیت صد اکسیداسیون و پایداری حرارتی خوب
 • قدرت استارت آسان در دماهای پایین
 • خاصیت پاک کنندگی عالی جهت کاهش رسوبات حاصل از احتراق
 • خواص ضد سایش عالی
سطوح کیفیت:
 • SG/CD API
 • D-46152 MIL-L
 • G 4, PDI CCMC
 • 3785 BIRI
موارد استفاده:
 • انواع موتورهای بنزینی با تکنولوژی طراحی تا سال ۱۹۹۳
 • خودروهای دیزلی سبک دارای سیستم توربو شارژ
 • کامیون های سبک
مشخصات:

 

نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۲۰W-۵۰     گرید SAE
۱۹ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۱۲۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۸۹۰ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۳۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۲۴ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۸ mg KOH/gr ASTM D-۲۸۹۶ TBN

روغن موتور اسپیدی طلایی

روغن موتور بنزینی اسپیدی طلایی

روغن موتور اسپیدی طلایی از روغن پايه معدني و ادتيوهاي مورد نياز براي انواع خودروهاي بنزيني و ديزلي سبك توليد گرديده است

ادامه مطلب

تولید کننده: سپاهان
مزایا:
 • تشکیل فیلم پایدار روغن
 • پایداری ویسکوزیته خوب
 • مقاومت در برابر اکسیداسیون
 • خاصیت ضد کف بسیار خوب
 • روانکاری مناسب
سطوح کیفیت:
 • SF/CC API
 • 2104-D MIL-L-
 • G2-D1 CCMC
 • 4783 ISIRI
موارد استفاده:
 • انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک
 • موتورهای ثابت دیزلی سبک
 • موتورهای چهار زمانه
مشخصات:

 

نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۲۰W-۵۰     گرید SAE
۱۹ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۱۲۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۸۹۵ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۳۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۲۴ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۵ mg KOH/gr ASTM D-۲۸۹۶ TBN

روغن موتور بنزيني سینا اسپیدی

روغن موتور بنزینی سینا اسپیدی

روغن موتور بنزيني سینا اسپیدی ترکیبی از روغن پایه معدنی و افزودنی های مورد نیاز برای انواع موتورهای بنزینی با سطح کیفی API SF/CC توصیه میگردد.

ادامه مطلب

تولید کننده: سپاهان
مزایا:
 • تشکیل فیلم پایدار روغن و پایداری ویسکوزیته خوب
 • مقاومت در برابر اکسیداسیون
 • خاصیت ضد کف بسیار خوب
 • روانکاری مناسب
سطوح کیفیت:
 • SF/CC API
 • 2104-D MIL-L-
 • G2-D1 CCMC
 • 226.1 MB
موارد استفاده:
 • انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک
 • موتورهای ثابت دیزلی سبک
 • موتورهای چهار زمانه
 • انواع کاربری های صنعتی
مشخصات:

 

نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۲۰W-۵۰     گرید SAE
18 cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۱۲۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۸۹۵ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۳۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۲۴ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۵.7 mg KOH/gr ASTM D-۲۸۹۶ TBN

روغن موتور برنا اسپیدی

روغن موتور بنزینی برنا اسپیدی

روغن موتور برنا اسپیدی با سطح کارآیی API SD/CC از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی خاص به گونه ای ترکیب بندی گردیده است که ضمن حفظ گرانروی روغن در مدت زمان کارکرد، حداقل تبخیر و افت فشار را داشته باشد.

ادامه مطلب

تولید کننده: سپاهان
مزایا:
 • حفظ ویسکوزیته در تمام مدت کارکرد
 • جلوگیری از افت فشار روغن
 • فراریت و تبخیر اندک
 • جلوگیری از سایش و خوردگی
 • پایداری اکسیداسیون مناسب
سطوح کیفیت:
 • SD/CC API
 • 46152-A MIL-L-
 • 226.0 MB
موارد استفاده:
 • انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک
 • سیستم های هیدرولیک و پمپ ها
 • موتورهای دیزلی سبک ثابت
 • انواع کاربری های صنعتی
 • سیستم های هیدرولیک و پمپ ها
مشخصات:

 

نتيجهواحدروش آزمونآزمون
۴۰ ۳۰     گرید SAE
۱۶ ۱۱.۵ cSt ASTM D-۴۴۵ ۱۰۰°Cگرانروی در
۸۵ ۹۰ - ASTM D-۲۲۷۰ شاخص گرانروی (حداقل)
۰.۹۰۰ ۰.۸۹۰ Kg/L ASTM D-۱۲۹۸ ۱۵°Cدانسیته در
۲۳۰ ۲۲۰ °C ASTM D-۹۲ نقطه اشتعال (حداقل)
-۱۲ -۱۸ °C ASTM D-۹۷ نقطه ریزش (حداکثر)
۴ ۴ mg KOH/gr ASTM D-۴۷۳۹ TBN

راه‌های ارتباط با بازرگانی پرشین اویل

تماس با ما

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
91 49 177 (0912)
63 55 81 66 (021)
34 56 81 66 (021)
36 11 80 66 (021)

آدرس ما

جاده قدیم کرج - بعد از پل کن - روبروی حمل و نقل جمهوری اسلامی
پلاک 382

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه 9 تا 16
پنج شنبه 9 تا 13